Statuta Confraternitatis Update 0131

c) Głównymi uroczystościami Bractwa są: niepokalane Po- częcienajświętszejMaryi Panny (8 grudnia) orazWspom- nienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada). uroczystość niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny członkowie Bractwa będą przeżywać z głębokimi uczuciami miłości i wdzięczności Bogu iMaryi, odnawiając w tym dniu swoje pobożne zaangażowanie w służbę i wierność Chrystusowi i Kościołowi oraz zawierzającMat- czynemu sercu niepokalanej Dziewicy całą rodzinę Ma- riańską.WewspomnienieWszystkichWiernychZmarłych polecać będą Bogu, poprzez swojemodlitwy, ofiary i uzys- kane odpusty, dusze wiernych zmarłych przebywającychw czyśćcu. 11. o Statucie: a) Zachowanie niniejszego statutu nie obowiązuje pod grzechem, tym niemniej nie będzie bez winy ten, kto by przeciw niemu wykraczał w materii przykazań Bożych i kościelnych. b) statut niniejszy, zatwierdzony poprzednio dnia 30 stycz- nia 2010 r., został ponownie przejrzany i uzupełniony na sesji rady Generalnej w dniu 12 września 2017 r. i obo- wiązuje aż do odwołania. c) Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone przez przełożonego generalnego za zgodą jego rady. Dano w rzymie, dnia 12 września 2017 r. 16 Ks . Z BiGnieW P iłaT MiC sekretarz generalny Ks . a nDrZeJ P aKuła MiC przełożony generalny

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2Mw==