Pisma-zebrane-Papczynski.indb

1103 ukrzyowany mówca BIBLIOGRAFIA Podstawa tłumaczenia: Papczyński St., Orator crucifixus sive ultima Septem Verba Domini Nostri Desu Christi , ed. K. Krzyżanowski MIC, Varsaviae 1998. Inne : Długosz J., Historiae Polonicae Libri XII , t. I, Kraków 1873. Horacy, Dzieła wszystkie, przeł. A. Lam , „Verum”, Warszawa 1996. Korneliusz a Lapide, Commentaria in Quattuor Evangelia, wyd. 5, Tau- rini-Romae 1941. Kromer M., De origine et rebus Polonorum libri XXX , Bazylea 1586. Łapicki B., Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo, „Ossolineum”, Wrocław – Łódź 1958. Parandowski J., Mitologia, „Czytelnik”, Warszawa 1990. Wergiliusz, Eneida , tłum. T. Karyłowski, „Ossolineum”, Wrocław 2004.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2Mw==